STATUTEN

De statuten van de KOVOM vindt u hier.

Het Huishoudelijk Regelement vind u hier.