Click here to edit title

Click here to edit subtitle

                                         WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KOVOM

                       Koude Oorlog Vereniging voor (Oud-) Militairen

______________________________________________________________________________________________________________

                        
                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De KOVOM is opgericht voor alle militairen die hebben gediend tijdens de Koude Oorlog (1949-1991)-SEMPER VIGIL ET PARATUS

     

 

Eind 2008 opgericht door de heer 

H.M.L. (Hans) van der Bruggen †

 

De KOVOM is een landelijke reunievereniging voor manschappen van alle Nederlandse Krijgsmachtonderdelen/NATRES (beroeps (actief of met FLO), vrijwillig en dienstplichtig personeel van alle rangen en standen) met de Nederlandse nationaliteit, die ten tijde van de Koude Oorlog minimaal 6 maanden actief hebben gediend.

Met nadruk worden de dames, die gediend hebben, uitgenodigd zich bij onze Vereniging aan te sluiten.

Ook zij die lid zijn van een andere vereniging kunnen zich aanmelden.

De KOVOM streeft naar erkenning en waardering door de Nederlandse regering, het Ministerie van Defensie en de Nederlandse bevolking voor haar Leden met de volgende argumenten:

- de Koude Oorlog Militair is gedurende een periode van meer dan 40 jaar paraat geweest om de vrijheid van Nederland en West Europa te borgen tegen de dreiging vanuit het Warschau-pact , daarmee bijdragend aan stabiliteit en vrede binnen Europa

- gedurende deze periode zijn er ook veel slachtoffers als "ongeval in werkelijke dienst" gevallen. 

Zie de tab more/ doelstellingen

De KOVOM organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijv. in Schaarsbergen en Bronbeek (in Bronbeek werd in 2010 de eerste Koude Oorlog Herdenkingsdag gehouden). Elke bijeenkomst is tevens een Cold War Medal Day, waarop aan Leden, die daarvoor in aanmerking komen, de Koude Oorlog Herinneringsmedaille wordt uitgereikt

Zie de tab more/medailles

Erkenning en waardering vindt men gemakkelijker, naarmate onze Vereniging meer Leden telt en daardoor meer gewicht in de schaal legt. 


Daarom: meldt u aan !!

  Vul het  online aanmeldformulier onder de "Tab" 

                            online aanmelden Kovom in.                                                            

                 

Indien u twijfelt aan uw Koude Oorlog status, mail ons ([email protected])


N.B. de door u op het aanmeldingsformulier opgegeven informatie wordt gescreend. Opgave van een rang, waartoe u niet bent bevorderd, het vermelden en dragen van niet verdiende onderscheidingen en/of de veteranenspeld en het opgeven, dat u heeft gediend bij een onderdeel waartoe u niet heeft behoord ( en bijv. het onverdiend dragen van de KCT-baret) is strafbaar en leidt tot het weigeren van het aangevraagde lidmaatschap, of in een later stadium tot schorsing/royement.

 

 

 

Aanmeldingsprocedure:

1.    Aanvraag indienen

   2.   € 30,-- contributie overmaken naar: NL69INGB0006914975 t.n.v. KOVOM en de penningmeester machtigen tot automatisch incasso

       3.  Na ontvangst betaling wordt uw lidmaatschap geëffectueerd en ontvangt u na enige tijd uw lidmaatschapspas

4.    Over een onderscheiding krijgt u t.z.t. bericht.


 Contributie 

De contributie voor de periode

         van 1 januari tot 1 januari bedraagt € 30,-- 

   Indien u lid wordt in november of december, bent u meteen lid voor het gehele opvolgende jaar

 

KOVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51923998